Terminarz zebrań z rodzicami

Data Godzina Rodzaj zebrania
14.09.2017r.
17.30
zebrania informacyjne dla kl. I i VII oraz II i III klas gimnazjalnych
16.11.2017r.
17.30
dzień otwarty
14.12.2017r.
17.30
zebranie informujące o zagrożeniach oceną niedostateczną i obniżoną oceną z zachowania na I sem.
01.02.2018r.
17.30
wywiadówka
08.03.2018r.
17.30
dzień otwarty
12.04.2018r.
17.30
dzień otwarty
zebranie kl. III - procedury egzaminacyjne
10.05.2018r.
17.30
zebranie informujące o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego.
Warunki poprawy oceny.