Terminarz zebrań z rodzicami

Data Godzina Rodzaj zebrania
15.09.2016r.
17.30
zebrania informacyjne dla kl. I, II i III
20.10.2016r.
17.30
dzień otwarty
17.11.2016r.
17.30
dzień otwarty
15.12.2016r.
17.30
zebranie informujące o proponowanych ocenach śródrocznych
26.01.2017r.
17.30
wywiadówka
16.03.2017r.
17.30
dzień otwarty
6.04.2017r.
17.30
dzień otwarty
zebranie kl. III - procedury egzaminacyjne
11.05.2017r.
17.30
zebranie informujące o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego