DRODZY UCZNIOWIE KLAS III !!!Witamy kolejny rocznik uczniów klas trzecich. Nieuchronnie zbliża się czas wyborów - szkoły, zawodu, przyszłości. Przed Wami ważna decyzja.
Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu wspomogą Was w domu rodzice,
a w szkole - wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami, informacjami, testami uzdolnień oraz prezentacjami zamieszczonymi poniżej.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
- otwórz
Procedury organizowania
i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum
w roku szkolnym 2017/18
- otwórz
Postępowania rekrutacyjne na rok 2017/2018 do liceum, technikum, branżowej szkoły I stopnia. - otwórz
Dni otwarte w liceach ogólnoksztalcących - otwórz
Dni otwarte w szkolach zawodowych - otwórz
katalog szkół - otwórz
Progi punktowe na rok szkolny 2016/2017 - otwórz

Informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej została przygotowana Strefa Ucznia – miejsce, gdzie gromadzone będą informacje o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół, warunkach uzyskania możliwości pracy w zawodzie, a także materiały do obejrzenia i pobrania, tj. plakaty, broszury, ulotki promocyjne oraz filmy
i spoty informacyjne.
Więcej informacji na stronie KOWEZiU.

KOWEZiU- STREFA UCZNIATutaj znajdziesz informację o zawodach-otwórz

Dodatkowe informacje o egzaminie gimnazjalnym oraz szkołach można znaleźć na stronach internetowych:


 • www.cke.edu.pl
 • www.oke.waw.pl
 • www.edukacja.warszawa.pl
 • www.perspektywy.pl
 • www.ohp.pl
 • www.gimnazjum.kujon.net
 • www.egzamin-gimnazjalny.pl


  Doradztwo zawodowe dla uczniów - zobacz prezentację


  Trzecioklasisto! Wykonaj pierwszy krok zmierzający
  w kierunku wyboru szkoły średniej!


  Stoisz przed wyborem swojej drogi edukacyjnej. Decyzja ta będzie sięgała swymi skutkami daleko w przyszłość, dlatego też musisz ją dobrze przemyśleć. Pierwszym etapem przygotowań do wyboru szkoły średniej powinna być refleksja nad samym sobą. Znajdź chwilę czasu
  i przeanalizuj swoje zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, swój temperament, charakter oraz stan zdrowia. Ten ostatni czynnik jest bardzo istotny, bowiem pewne zespoły chorobowe mogą Ci uniemożliwić naukę i wykonywanie niektórych zawodów (np. znaczna wada postawy, choroby kręgosłupa są przeciwwskazaniem do prac wykonywanych na stojąco – takich jak fryzjer, kelner). Wszystkie refleksje zanotuj, by móc do nich powrócić i przeanalizować powtórnie w momencie poszukiwania szkoły ponadgimnazjalnej. Będąc w posiadaniu obszernej wiedzy na swój temat będziesz mógł z dużo większą łatwością wybrać szkołę odpowiadającą Twojej osobie. Rozwiąż ankietę skłonności zawodowych, która pomoże Ci w uświadomieniu sobie jaka grupa zawodów odpowiada w znacznym stopniu Twoim zainteresowaniom.

 • Co po gimnazjum? - otwórz

 • Ankieta skłonności zawodowych - otwórz


 • 10 KROKÓW JAK DOBRZE WYBRAĆ SZKOŁĘ- otwórz • Wszystkim trzecioklasistom przypominamy o możliwości korzystania z konsultacji przedmiotowych.

 • Oryginały opinii wydawanych przez poradnie rodzice bądź uczniowie /z pisemnym upoważnieniem od rodziców/ odbierają z sekretariatu po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego,
  czyli po 18 czerwca 2017r.. Dokumenty zdrowotne rodzice odbierają od pani pielęgniarki. Będą one Wam niezbędne do złożenia w nowej szkole.


 • Na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się szczególne osiągnięcia ucznia, czyli zwycięski udział w różnych konkursach oraz zawodach sportowych. W trakcie rekrutacji doliczane są punkty za konkursy i zawody co najmniej na szczeblu powiatowym. Jeżeli masz takie osiągnięcia na swoim koncie, przynieś dyplomy do sekretariatu to dołączymy je do Twojego arkusza ocen. Dyplomy przynoszone w trakcie wypisywania świadectw nie będą uwzględniane.
  Dodatkowe punkty mogą pomóc Ci w dostaniu się do wymarzonej szkoły.