DOKUMENTY SZKOLNE
  • STATUT SZKOŁY  • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
  • WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA- załącznik  • PROGRAM WYCHOWAWCZY  • PROGRAM PROFILAKTYKI  • REGULAMIN KORZYSTANIA
    Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
    I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH