• Sekretariat czynny:
  poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski
  i pisma interesantów.
 • Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową.
 • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych
  z Kodeksem postępowania administracyjnego.


 • Telefon:
 • (22)789-69-31 do 33

 • Fax:
 • 789-69-44
 • Kontakt z sekretariatem: gimnazjumjozefow@wp.pl