W roku szkolnym 2016/2017 interesów uczniowskich strzec będą:Przewodnicząca:
NATALIA DOBROWOLSKA KL. 2E

I Zastępca: PIOTR SAWICKI KL. 2E
II Zastępca: PAWEŁ BIAŁOBRZEWSKI KL. 2E