Na podstawie art. 26 ustawy-Prawo oświatowe od 1 września 2017r. każda szkoła będzie realizowała program wychowawczo - profilaktyczny według wytycznych Ośrodka Rozwoju Edukacji
w oparciu o uniwersalne wartości.
W programie chcemy również uwzględnić potrzeby i oczekiwania rodziców uczniów. W tym celu zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy przy konstruowaniu programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, poprzez udział
w ankiecie.
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać do dnia 27.06.2017r. pod adres:
psycholog.szkolny@poczta.onet.pl

 • ANKIETA DLA RODZICÓW - otwórz  KLASY I

 • HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
  - otwórz

 • Informacja dla Rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I
  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
  - otwórz
 • Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
  na rok szkolny 2017/2018
  - otwórz • Dodatkowe dane o uczniu do karty zgłoszeniowej - otwórz


 • Oświadczenie Rodzica - otwórz
  KLASA DWUJĘZYCZNA


 • SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM - klasy dwujęzycznej
  - otwórz
 • Regulamin rekrutacji do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 3
  w Józefowie
  - otwórz
 • Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
  - otwórz  KLASY VII

 • ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY SIÓDMEJ
  Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefowie (dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie gminy Józefów, którzy ukończą inną szkołę podstawową niż SP1 i SP2 w Józefowie)
  - otwórz


 • Uchwała Nr 275/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
  - otwórz • Uchwała Nr 276/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
  - otwórz • Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 kwietnia 2017 r.
  w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów na rok szkolny 2017/2018.
  - otwórz