KLASY I • WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY I
  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
  - otwórz • HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
  - otwórz
 • Informacja dla Rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I
  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
  - otwórz
 • Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
  na rok szkolny 2017/2018
  - otwórz • Dodatkowe dane o uczniu do karty zgłoszeniowej - otwórz


 • Oświadczenie Rodzica - otwórz
  KLASY VII  SP1 - SP3 - wychowawca - drugi jęz. obcy

  kl. 6a - kl. 7a - Justyna Sokół - jęz. niemiecki
  kl. 6b - kl. 7b - Joanna Zakrzewska - jęz. francuski
  kl. 6c - kl. 7c - Małgorzata Gawrońska - jęz. hiszpański
  kl. 6d - kl.7d
  - Agnieszka Polanowska - jęz. niemiecki

  SP2 - SP3

  kl. 6a - kl. 7e - Marzena Majsterek - jęz. niemiecki
  kl. 6b - kl. 7f - Daria Gładysz - jęz. hiszpański
  kl. 6c - kl. 7g - Andrzej Vasilchyk - jęz. niemiecki
  kl. 6d - kl.7h - Monika Bogowicz - jęz. niemiecki
  kl. 6e - kl.7i - Agnieszka Gołębiowska - jęz. rosyjski

  klasa 7j - klasa dwujęzyczna
  - Joanna Kierska - jęz. niemiecki  PRZYJĘCIE DO KLAS VII
  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


  1. Dane ucznia który ukończył klasę VI
  w Sp1 lub Sp2 w Józefowie:


  DRUK1

  2. Zgłoszenie ucznia - zamieszkałego w Józefowie,
  który ukończył klasę VI w innej szkole.


  DRUK2


  Dokumenty, które należy złożyć:

  1/ dwie podpisane fotografie o wymiarach
  30x42 mm,

  2/ oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII (dotyczy uczniów, którzy ukończyli klasę VI w innej szkole niż Sp1 i Sp2),

  3/ karta zdrowia ucznia, jeżeli dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej poza Józefowem /taką kartę zakłada dziecku szkoła/,

  4/ oryginały opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeżeli dziecko takie posiada.

  5/dokumenty do klasy 7 prosimy składać do dnia 4.08.2017  KLASA DWUJĘZYCZNA


 • SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM - klasy dwujęzycznej - otwórz

 • Regulamin rekrutacji do klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 3
  w Józefowie
  - otwórz


 • Wniosek o przyjęcie do klasy dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie - otwórz
  1. ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU GIMNAZJALNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3:


  DRUK


 • Uchwała Nr 275/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
  - otwórz • Uchwała Nr 276/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
  - otwórz • Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 kwietnia 2017 r.
  w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów na rok szkolny 2017/2018.
  - otwórz