Nasza Historia

Z dniem 2 września 2001-roku rozpoczęliśmy pracę jako jedno gimnazjum powstałe
z połączenia dwóch gimnazjów działających przy szkołach podstawowych. Mieliśmy nowy, piękny budynek i kadrę pedagogiczną chętną do pracy. Pierwsze dni były bardzo ciężkie.
Odczuwaliśmy brak sali gimnastycznej i wyposażenia szkoły. Pojawił się niepokój
o możliwe konflikty między uczniami z dwóch szkół. Ponadto dochodziła praca nad podstawowymi dokumentami szkoły. Mimo tych wszystkich uciążliwości wytyczyliśmy sobie ambitny plan działania.

Podjęliśmy się działań w następujących sferach:

 • dydaktycznej
 • wychowawczo-opiekuńczej
 • współpracy ze środowiskiem
 • wyposażania pracowni  BAZA SZKOŁY

 • bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • biblioteka wyposażona w czytelnię multimedialną
 • komputery z Internetem w pracowniach przedmiotowych
 • aula w której odbywają się imprezy szkolne
  i środowiskowe
 • Klub Uczniowski spełniający rolę świetlicy
 • boisko szkolne
 • możliwość korzystania z hali sportowej, basenu i lodowiska
 • szatnie z indywidualnymi szafkami
 • radiowęzeł
 • stały monitoring szkoły i terenu zewnętrznego


  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 • konkursy przedmiotowe:
  biologiczny- 3 laureatów
  historyczny - 2 laureatów
  chemiczny - 1 laureat
  geograficzny - 1 laureat, 1 finalista
  matematyczny - 1 finalista
  fizyczny - 4 finalistów
  wiedzy obywatelskiej - 2 finalistki
  informatyczny - 1 finalista
 • konkursy plastyczne:
  Mazowiecki Konkurs Niepodległa - I, II, III miejsce
  Międzynarodowy Konkurs Mały Monmartre- reprezentowanie Polski
  Mazowiecki Konkurs Fotograficzny-II, III miejsce
 • Konkurs Wiedzy o Lesie- 1 miejsce
 • czołowe miejsca w zawodach sportowych

  KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

 • od 1989 roku prowadzona jest wymiana młodzieży ze szkoły w Solleftea
 • w 2002 roku podjęliśmy współpracę ze szkołą w Odessie
 • w 2005 roku nawiązaliśmy kontakt ze szkołą w Dreźnie
 • utrzymujemy kontakty mailowe z:
  z Włochami – Bitetto
  z Polonią w Argentynie – Comodoro Riadavia
  z Francją – Sud-Est du Mans
 • prowadzimy przygotowania do wymiany z Hiszpanią


  OFERTA EDUKACYJNA

 • realizujemy innowacje pedagogiczne
 • uczymy dodatkowych języków obcych: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
 • uczniowie uczestniczą w wykładach na wyższych uczelniach i w ośrodkach edukacyjnych
 • organizujemy imprezy o zasięgu powiatowym:
  -konkursy recytatorski i plastyczny
  -warsztaty ekologiczne „Spotkania nad Świdrem”
  -zawody sportowe i wystawy
 • w szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w formie konsultacji, kół przedmiotowych i kół zainteresowań np. koło teatralne RAMA, Koło Młodych Unistów, turystyczne, dziennikarskie
  i badawcze GLOBE Dbamy o tradycje szkoły przywiązując wagę do ceremoniału szkolnego: uroczyste slubowanie uczniów, otrzęsiny, pożegnalny polonez, galowy strój