OBIADY
W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3


UWAGA!!!


WRZESIEŃ 2017r.
05.09 do 30.09


• Podstawą do zapisu ucznia na obiady jest złożenie deklaracji
znajdującej sie w pokoju 105
oraz w sekretariacie szkolnym.
• Deklaracje można składać do 04.09.2017r.
do godz. 12.00 tylko i wyłącznie w pokoju 105.
• Po złożeniu deklaracji w w/w terminie obiady będą wydawane od 05.09.2017r.


KOSZT OBIADÓW:


• ZUPA - 1,20 zł x 19 dni = 22,80 zł
• DRUGIE DANIE - 5,75 zł x 19 dni = 109,25 zł
• ZUPA + DRUGIE DANIE = 132,05 zł






Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie
w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za obiady - otwórz




Numer konta do wpłat za obiady:

BS Karczew
79 8023 0009 2001 0011 6798 0003