Zajęcia pozalekcyjne
w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęcia wspierające ucznia OTWÓRZW naszej szkole są prowadzone zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań.
Są one nieobowiązkowe - uczęszczają na nie uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie daną dziedziną.


Koła zainteresowańKoła zainteresowań OTWÓRZInnowacje przedmiotoweKoła innowacji przedmiotowych OTWÓRZ