DRODZY UCZNIOWIE KLAS III !!!Witamy kolejny rocznik uczniów klas trzecich. Nieuchronnie zbliża się czas wyborów - szkoły, zawodu, przyszłości. Przed Wami ważna decyzja.
Nie będziecie jednak sami - w jej podjęciu wspomogą Was w domu rodzice,
a w szkole - wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami, informacjami, testami uzdolnień oraz prezentacjami zamieszczonymi poniżej.


EGZAMIN GIMNAZJALNY w 2014r.

-
zobacz prezentację


KALENDARIUM NABORU – REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

-
zobacz prezentację


Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie

-
zobacz prezentację

Rekrutacja uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2014/2015:


 • Harmonogram działań GIMNAZJALISTY – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży prowadzonej przez m.st. Warszawę w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 - otwórz

 • INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK 2014/2015 - otwórz

 • ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r.
  w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych
  na rok szkolny 2014/2015 -
  otwórz


 • ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 lutego 2014 r.
  w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 -
  otwórz


 • Załącznik Nr 1 Mazowieckiego Kuratora Oświaty - WYKAZY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH, TEMATYCZNYCH I INTERDYSCYPLINARNYCH DLA GIMNAZJALISTÓW ORGANIZOWANE PRZEZ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY - otwórz

 • Załącznik Nr 2 - WYKAZY OLIMPIAD DLA GIMNAZJALISTÓW - otwórz

 • Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły - otwórz

 • Wykaz zawodów artystycznych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły - otwórz

 • Wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły - otwórz
  Informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej została przygotowana Strefa Ucznia – miejsce, gdzie gromadzone będą informacje o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół, warunkach uzyskania możliwości pracy w zawodzie, a także materiały do obejrzenia i pobrania, tj. plakaty, broszury, ulotki promocyjne oraz filmy
  i spoty informacyjne.
  Więcej informacji na stronie KOWEZiU.

  KOWEZiU- STREFA UCZNIA  Tutaj znajdziesz informację o zawodach

  -otwórz
  Dodatkowe informacje o egzaminie gimnazjalnym oraz szkołach można znaleźć na stronach internetowych:


 • www.cke.edu.pl
 • www.oke.waw.pl
 • www.edukacja.warszawa.pl
 • www.perspektywy.pl
 • www.ohp.pl
 • www.gimnazjum.kujon.net
 • www.egzamin-gimnazjalny.pl

  Doradztwo zawodowe dla uczniów - zobacz prezentację


  Trzecioklasisto! Wykonaj pierwszy krok zmierzający
  w kierunku wyboru szkoły średniej!


  Stoisz przed wyborem swojej drogi edukacyjnej. Decyzja ta będzie sięgała swymi skutkami daleko w przyszłość, dlatego też musisz ją dobrze przemyśleć. Pierwszym etapem przygotowań do wyboru szkoły średniej powinna być refleksja nad samym sobą. Znajdź chwilę czasu i przeanalizuj swoje zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, swój temperament, charakter oraz stan zdrowia. Ten ostatni czynnik jest bardzo istotny, bowiem pewne zespoły chorobowe mogą Ci uniemożliwić naukę
  i wykonywanie niektórych zawodów (np. znaczna wada postawy, choroby kręgosłupa są przeciwwskazaniem do prac wykonywanych na stojąco – takich jak fryzjer, kelner). Wszystkie refleksje zanotuj, by móc do nich powrócić i przeanalizować powtórnie w momencie poszukiwania szkoły ponadgimnazjalnej. Będąc w posiadaniu obszernej wiedzy na swój temat będziesz mógł z dużo większą łatwością wybrać szkołę odpowiadającą Twojej osobie. Rozwiąż ankietę skłonności zawodowych, która pomoże Ci w uświadomieniu sobie jaka grupa zawodów odpowiada w znacznym stopniu Twoim zainteresowaniom.

 • Co po gimnazjum? - otwórz

 • Ankieta skłonności zawodowych - otwórz


 • 10 KROKÓW JAK DOBRZE WYBRAĆ SZKOŁĘ- otwórz


 • Wyniki punktowe uczniów przyjętych do oddziałów
  w rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 -
  otwórz • Procedury organizowania
  i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2013/14
  - otwórz
  Terminy zebrań informacyjnych oraz zasady rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 są na stronach internetowych tych szkół.
 • Wszystkim trzecioklasistom przypominamy o możliwości korzystania z konsultacji przedmiotowych.

 • Oryginały opinii wydawanych przez poradnie rodzice bądź uczniowie /z pisemnym upoważnieniem od rodziców/ odbierają z sekretariatu po otrzymaniu wyników egzaminu gimnazjalnego, czyli po 18 czerwca 2014 r.. Dokumenty zdrowotne rodzice odbierają od pani pielęgniarki. Będą one Wam niezbędne do złożenia w nowej szkole.


 • Na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się szczególne osiągnięcia ucznia, czyli zwycięski udział w różnych konkursach oraz zawodach sportowych. W trakcie rekrutacji doliczane są punkty za konkursy i zawody co najmniej na szczeblu powiatowym. Jeżeli masz takie osiągnięcia na swoim koncie, przynieś dyplomy do sekretariatu to dołączymy je do Twojego arkusza ocen. Dyplomy przynoszone w trakcie wypisywania świadectw nie będą uwzględniane.
  Dodatkowe punkty mogą pomóc Ci w dostaniu się do wymarzonej szkoły.