PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

 • Sekretarz szkoły
  gimnazjumjozefow@wp.pl

 • Główny księgowy i specjalista ds.kadr i płac
  ksiegowosc@gimnazjum 1.jozefow.pl

 • Kierownik gospodarczy
  adm@gimnazjum1.jozefow.pl

 • Samodzielny referent i intendent
  administracja@gimnazjum1.jozefow.pl
  GABINET PIELĘGNIARKI: poniedziałek - piątek: 8.00- 15.30